Go to main content
play stop

庆州必看黄金旅行路线

旅游帮手

为了方便需要庆州旅游信息的游客,特意提供旅游咨询服务。

  • 庆州站旅游咨询处+82-(0)54-772-3843
  • 佛国寺旅游咨询处+82-(0)54-746-4747
  • 客运站旅游咨询处+82-(0)54-772-9289
  • 徐罗伐旅游咨询处+82-(0)54-777-1330
  • 新庆州站旅游咨询处+82-(0)54-771-1336
  • 庆北咨询热线+82-(0)54-745-0753
仔细阅览 旅游咨询热线1330 紧急联系电话1339